Coconut Seeding Availability Quantity in (Nos)
Block Name Tall Tall X Dwarf Dwarf X Tall
Alangayam400107625
Anaicut   
Arakkonam 17 
Arcot   
Gudiyatham 48 
Jolarpet   
K V Kuppam 325 
Kandhili   
Kaniyambadi   
Katpadi   
Kaveripakkam   
Madhanur 550 
Natrampalli   
Nemili   
Pernambut 1446 
Sholinghur   
Thimiri   
Thirupathur   
Vellore   
Walaja   
Total400346225