Coconut Seeding Availability Quantity in (Nos)
Block Name Tall Tall X Dwarf Dwarf X Tall
Alangayam400119125
Anaicut   
Arakkonam 650 
Arcot   
Gudiyatham 48 
Jolarpet   
K V Kuppam 325 
Kandhili 178 
Kaniyambadi 154 
Katpadi   
Kaveripakkam   
Madhanur 275 
Natrampalli   
Nemili   
Pernambut 1446 
Sholinghur 1350 
Thimiri   
Thirupathur   
Vellore   
Walaja   
Total400561725