Coconut Seeding Availability Quantity in (Nos)
Block Name Tall Tall X Dwarf Dwarf X Tall
Alangayam400119125
Anaicut   
Arakkonam 650 
Arcot   
Gudiyatham 48 
Jolarpet 400 
K V Kuppam 325 
Kandhili 500 
Kaniyambadi 154 
Katpadi   
Kaveripakkam   
Madhanur 275 
Natrampalli   
Nemili 250 
Pernambut 11000 
Sholinghur 1350 
Thimiri   
Thirupathur 330 
Vellore   
Walaja   
Total4001647325